KÉSZ - Civil evangelizációs egyesület
iroda@keesz.hu | +36 1 328 0164
Látnivalók keresése
Paksi csoport

Alapításkor 47 fő vállalta, hogy tagja lesz szervezetünknek. Azóta több mint 20 év eltelt, és bizony sokan – köztük első elnök asszonyunk is – odaátról imádkoznak értünk. 2016-ban 24 fő alkotja csoportunkat. Az elmúlt 20 évben sok emlékezetes rendezvény kapcsolódott a paksi KÉSZ nevéhez. Minden hónapban találkozunk továbbra is, és igyekszünk nemcsak tagjaink, hanem településünk, sőt, tágabb környezetünk érdeklődésére is számot tartó programokat szervezni. Ez azért is fontos, mert a város kulturális életében – a keresztény szellemiség megélésének, hirdetésének területén – kiemelt helyet foglalhatunk el. Működésünkre figyelnek: megjelenünk híreinkkel a helyi és megyei médiumokban, tagjaink közül került ki önkormányzati képviselő, de ott vagyunk a város egyházainak vezetőségében, a segélyszervezet munkatársai között, a katolikus egyház számos kisközösségének tagjai között is.

Kiemelt helyen kezeljük nemzeti kultúránk értékeinek megismertetését, megismerését, a keresztény élet értékrendjét, a családok segítését, az ökumené mindennapi megélését. Igyekszünk kapcsolatot tartani határainkon túl élő magyar testvéreinkkel is. Erdélyi, kárpátaljai, vajdasági testvértelepüléseink keresztény csoportjaival baráti közelségbe kerültünk. Ezt a kapcsolatot gyakori találkozással erősítjük. Kirándulásaink nemcsak közösségünk erősítését, hanem hazánk jobb megismerését is szolgálják.

Csoportunk kis létszáma miatt nem bővelkedünk anyagiakban. Találkozásainknak 21 éve a helyi könyvtár ad helyet. Velük együttműködve, a felmerülő költségeken osztozva sok sikeres programot bonyolítottunk már le. Pályázatokon sikerült technikai eszközöket, anyagi támogatást nyernünk. Elmondhatjuk, hogy pénz hiánya miatt nem kellett rendezvényt lemondanunk.

2016-ban elért eredmények: a paksi KÉSZ tagjai is kapcsolódtak a Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság éve helyi ima alkalmaihoz.

Január 7-én, csütörtökön az aktuális év programját állítottuk össze. A munkát újév köszöntő szeretetvendégséggel zártuk.

Február 5-én Balogh Eszter ólomüveg készítő és üvegfestő volt a vendégünk Sopronból. A mesternő kiállításon és előadáson mutatta be azt az életét meghatározó munkát, amelyet a soproni Szent Mihály-templom ablakainak restaurálásával töltött. Az előadás előtt többen kipróbálták az üvegfestés mesterfogásait is.

Március 3-án Máger Róbert (volt paksi káplán) püspöki szertartó és jegyző előadására gyűltek össze az érdeklődők. Az irgalmasságról és a megbocsátásról beszélt az atya.

Ugyancsak márciusban, 19-én csoportunk néhány tagja rész vett az egri imanapon, melyet a KÉSZ a keresztény Európáért rendezett.

Április 7-én Simon Péter mérnök-tanárt láttuk vendégül. Magyar nyomok Észak-amerikai indián földön címmel tartott előadást. Mint elmondta, csak a mi meghívásunk kedvéért változtatott azon az elhatározásán, hogy a 165. előadása után befejezi előadói körútját.

Május 5-én ismét izgalmas szellemi élményben volt része azoknak aki eljöttek meghallgatni Lovász Zoltán paksi káplán Kovács Zsigmond pécsi püspök pályaképét bemutató előadását. Az előadó a neves püspök magyar nyelv iránti elkötelezettségét, a helyes fogalmazás fontosságát emelte ki azzal a példával, hogy még az egyházi határozatokban sem fogadható el a nyelvi pontatlanság.

Június 11-én az Idők Jelei 2016 című konferenciasorozat bajai előadásán vett részt a paksi KÉSZ-esek egy csoportja. (Bajával, a bajai KÉSZ szervezettel 21 éves barátság köt össze bennünket: megalakulásunkkor nagyon sok segítséget kaptunk tőlük.). Osztie Zoltán elnök úr mellett Kulin Ferenc irodalomtörténész és Soltész Miklós államtitkár tartottak előadást az egyházi életről és a nemzetpolitikáról.

Csoportunk tagjai a csíksomlyói búcsú állandó zarándokai. Részben a plébániai csoporttal, részben magánúton, de minden évben megjelennek a somlyói Szűzanya tiszteletére, hogy áldást kérjenek magyar népünkre.

Június 13-án Temerinből jött vendég, Ternovácz István, az Újvidéki Rádió munkatársa, a Kossuth Rádió állandó tudósítója mutatta be Gutai Istvánnak az 1944/45-ös bácskai vérengzésről szóló könyve új, bővített kiadását. A hallgatóság nemcsak az aktuális könyvről, hanem munkájáról is kérdezgette a népszerű újságírót.

Júliusban a helyi művelődési központ által 21 éve szervezett (és a paksi KÉSZ által 21 éve támogatott), a Kárpát-medencei magyar középiskolásokat összegyűjtő cseresznyési olvasótábor lakóit láttuk el alkalmanként gyümölccsel és süteménnyel itt tartózkodásuk egy hete alatt. Meghallgattuk táborzáró, templomi irodalmi műsorukat is.

Augusztusban a városunkon is áthaladó Mária-úti zarándoklat résztvevőihez csatlakoztak tagjaink közül néhányan. Egy napig velük tartottak és az út faddi állomásáig kísérték őket.

Szeptember 8-án népes hallgatóság gyűlt össze a könyvtár olvasótermében. Hanol János fiatal jogász és képeslapgyűjtő – ahogy magát nevezi – volt a vendégünk. Gyűjteménye legszebb, legritkább darabjait mutatta be Üdvözlet Paksról – Képek és történetek a város múltjából címmel. A lelkes lokálpatrióta és szenvedélyes gyűjtő nemcsak szülővárosa történetét ismertette a gyönyörű gyűjteménnyel, hanem érdekes történeteket mesélt egy-egy ritka kincs e beszerzéséről is.

Október 8-án Máriapócson, a KÉSZ országos zarándoklatán jártunk. Aki koránál fogva nem mehetett, az az októberi litániák keddi alkalmain előolvasta a fájdalmas rózsafüzért, így kérve Boldogasszony Anyánk, mennyei pátrónánk segítségét.

November 11-én tagjaink egy része Budapestre utazott, ahol a kispesti Jézus Szíve-templomban a KÉSZ alapító elnökére, Csanád Bélára emlékeztek halálának 20. évfordulója alkalmából.

A november 12-i küldöttgyűlésen jelelevő tagjaink tanúi lehettek szeretett elnökünk, Osztie Zoltán atya tisztségéről való leköszönésének és kitüntetésének. Az új elnökség megválasztása után sor került a szervezet új elnökének, Makláry Ákosnak megválasztására. A választásról hazatérők beszámolója után reményünket fejeztük ki, hogy Makláry elnök úr hamarosan meglátogatja csoportunkat.

A november 25–26-i, siófoki konferencián, melyen az Idők Jelei 2016 című kötet bemutatására került sor, csak egy tagunk tudta képviselni csoportunkat, de beszámolójából értesülhettünk az elhangzottakról.

A 2016-os évet az immár hagyományossá vált adventi vendéglátással zártuk december 4-én. A templom előtt felállított pavilonban minden adventi vasárnapon más katolikus közösség oszt kalácsot, forralt bort és teát a szentmisékről kijövőknek. Ebben az évben a paksi Karitász csoport tagjai is csatlakoztak hozzánk a vendéglátásban.

A szomszédos Fadd és Tolna KÉSZ-csoportjaival kölcsönösen jó, baráti kapcsolatban állunk. Rendszeresen látogatjuk egymás rendezvényeit, kicseréljük tapasztalatainkat. Együtt örültünk Saramó Márta tolnai KÉSZ-elnök Csanád Béla-díjjal való kitüntetésének is.

Elmondhatjuk, hogy a paksi plébánia közösségben is megbecsült helyet szereztünk magunknak: vannak KÉSZ-tagok az egyházi elöljáróságban, de ott vagyunk más kisközösségekben is (énekkar, Házas Hétvége, Karitász, bibliakör, filmklub).

Kérjük Isten áldását szerető közösségünkre a 2017-es évben is, hogy úgy szolgálhassunk, ahogy Ő elvárja tőlünk!

Összeállítota: Gutai Júlia, a paksi KÉSZ tagja

alakulás ideje: 1995
csoport elnöke: Gangel Margit
elérhetőség: 
golasandor[kukac]gmail.com
Szervezett programok
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.